42,5 % van Antwerpse gevangenisbevolking is illegaal

1 op de 10 van de gevatte daders van criminele feiten in Antwerpen zijn illegalen

Filip Dewinter: “Antwerpen heeft nood aan een actieve opsporing van en een gesloten opvangcentrum voor illegalen.”

Uit cijfers die gemeenteraadslid Filip Dewinter heeft opgevraagd bij Antwerps burgemeester Bart De Wever en Minister van Justitie Koen Geens, blijkt dat gemiddeld 10% van de in Antwerpen gevatte daders van criminele feiten illegalen zijn. Er werden respectievelijk voor de jaren 2012 tot en met 2014 in totaal 1563, 1728 en 1420 verdachten met een illegale status gevat. Vooral wat drughandel, drugbezit en winkeldiefstal betreft, scoren illegalen hoog. Bijna de helft van alle winkeldiefstallen worden gepleegd door illegalen (606 gevatte illegale daders in 2012, 635 in 2013 en 550 in 2014). Een derde van de in Antwerpen gevatte drugdealers (112 in 2012, 151 in 2013 en 185 in 2014) en een vierde van de druggebruikers (143 in 2012, 159 in 2013 en 120 in 2014) blijken illegalen te zijn.

Het merendeel van de illegale criminelen wordt gevat in het district Antwerpen (cijfers 2014). 82% van de illegale criminelen (1170) wordt gevat in het district Antwerpen; 4% in Borgerhout (58); 4% in Deurne (57); 2,8% in Merksem (40); 2,4% in Hoboken (34) en 1,2% in Wilrijk (18).

Wat het aantal gedetineerden in de Antwerpse gevangenis betreft, blijkt dat 250 van de gedetineerden illegalen zijn (cijfers april 2015). 42,5 % van de Antwerpse gevangenisbevolking (de Antwerpse gevangenis telt momenteel 588 gedetineerden) is dus illegaal in ons land. 64% van het totaal aantal vreemde gevangenen (351 vreemde gedetineerden) in de Antwerpse gevangenis zijn illegalen.

Filip Dewinter: “De cijfers zijn schrijnend. 1 op de 10 van de gevatte daders in Antwerpen is illegaal en 42,5 % van de Antwerpse gevangenisbevolking is illegaal in ons land aanwezig. Een forse daling van de criminaliteit in Antwerpen is mogelijk indien de toestroom aan illegalen beperkt zou worden. Ook een strengere aanpak van de illegalen via een actieve opsporing zou de criminaliteit doen dalen. Concreet stel ik voor om straat- en wijkcontroleacties te organiseren waarbij een straat of wijk met veel illegalen afgezet wordt om vervolgens systematisch van deur tot deur de identiteit van iedereen te controleren. Bovendien moet in Antwerpen snel een apart gesloten opvangcentrum voor illegalen komen. Naar Nederlands voorbeeld kan dit via snelbouw containermodules. Laten we tot slot ook niet vergeten dat de maatschappelijke kost voor het onderhoud van illegalen in de gevangenis enorm is. Met een kost van 130 euro per dag kosten de illegalen in de Antwerpse gevangenis op jaarbasis maar liefst 11.862.500 euro.”

Dewinter pleit ervoor om illegalen maximaal terug te sturen naar hun landen van herkomst en de landen van herkomst te verplichten hen daar hun straf te laten uitzitten. In afwachting van hun repatriëring kunnen illegale gedetineerden – naar Nederlands voorbeeld – opgesloten worden in containergevangenissen, die als tijdelijk opvangcentrum kunnen worden gebruikt.

Als bijlage vindt u een overzicht van het aantal misdrijven in Antwerpen gepleegd door illegalen (inzoomen om te lezen), onderverdeeld naar district en aard van het misdrijf.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...