Wie is wie?

Op zoek naar iemand?

Voorzitter : Gillis Van Gysel
Ondervoorzitter : John Wolf
Secretaris/ledenadministratie : Patrick Van de Looverbosch 0498/572344
Penningmeester: Dirk Nys
Bestuursleden:
Maria Balemans + districtsraadslid
Marc De Meyer + districtsraadslid
Jos Corten
Jean Everaerts webverantwoordelijke
Machteld Schollen
Robert Van den Bergh
Rita Jordens
Leon Jeurissen.