Werken Luitenant Lippenslaan

Op de agenda van de volgende districtsraad.

 

Werken Luitenant Lippenslaan

 

Enige tijd geleden werden er werken uitgevoerd op de Luitenant Lippenslaan die hiervoor verscheidene avonden en nachten werd afgesloten.

Dit van omstreeks 20h tot de volgende ochtend 6h.

Het betrof hier het vervangen van het asfalt vanaf het kruispunt met de afrit van de ring tot net voorbij het kruispunt met de Dr. Van de Perrelei.

Omstreeks 19h30 op een maandagavond werd begonnen met het afsluiten van de Lippenslaan.

Dit veroorzaakte al direct een chaos doordat voertuigen die de afrit namen niet meer richting Deurne geraakten en geen enkele bestuurder blijkbaar iets van deze werken afwist.

Ook bij de buurtbewoners van vooral de Vrijgeweide en de Ossenblokstraat was de verrassing groot.

Geen enkele van de bewoners was op de hoogte van deze werken.

Verkeer naar deze straten moet langs de Dr. Van de Perrelei De Ossenblokstraat inrijden die een grotendeels enkelrichting straat is en kan de buurt verlaten langs de Vrijgeweide die een volledige enkelrichtingstraat is richting Luitenant Lippenslaan.

In de Vrijgeweide werden afsluitingen gezet aan de kruispunten met de Lippenslaan en de Ossenblokstraat met daarop de vermelding dat de Vrijgeweide tijdelijk een tweerichtingstraat werd.

De enige weg om deze straten te verlaten was dus langs de Ossenblokstraat maar in de Ossenblokstraat ter hoogte van het kruispunt met de Vrijgeweide en tegen de gevel van de broodjeszaak op de hoek met de van de Perrelei hing nog steeds het verkeersbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder).

Deze waren niet afgedekt tijdens de werken.

Op de foto de Ossenblokstraat richting van de Perrelei met op de voorgrond het eerste bord en achteraan rechts met de hoek met de van de Perrelei het tweede bord.

Bestuurders de deze straten wilden uitrijden waren verplicht om twee overtredingen te maken.

En er zijn in deze straten heel wat mensen die al vroeg vertrekken naar hun werk….

 

Vragen:

1)  Wie moet er instaan voor de communicatie met de omwonenden bij werken op een straat zoals de Lippenslaan ?

2) Kan het districtsbestuur aandringen op deze communicatieverantwoordelijken om dit in de toekomst daadwerkelijk ook te doen ?

3) Kan het districtsbestuur er bij de verantwoordelijken van deze werken op aandringen om de verkeerssituatie duidelijk aan te duiden en de signalisatie tijdens de werken in orde te maken ?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...