Zitdagen Vlaams Belang Borgerhout

Geachte leden,

 In de periode september-december 2017 houden wij tijdelijk zitdagen in de zaal naast café Gitschotel op de Gitschotellei 266. Elke 3e woensdag van de maand staan districtsraadsleden en leden van het bestuur te uwer beschikking voor al uw vragen, problemen of suggesties voor een beter Borgerhout. Eveneens kunt u daar een drankje nuttigen of een hapje eten. Ook mag u kennissen, buren of vrienden langs sturen om onze partij beter te leren kennen.

 U bent dus welkom op 20 september, 18 oktober, 22 november en 20 december tussen 12.00 u en 17.00 u.

 Blijkt dat er veel interesse is, dan overwegen wij ook om in het verkiezingsjaar 2018 onze werking daar verder te zetten..

 Hopende u daar ook eens te mogen ontmoeten, groeten wij u met de meeste hoogachting.

 

Afdelingsbestuur

Vlaams Belang Borgerhout

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...