De Vlaamse regeringscoalitie

De kogel is door de kerk zoals een oud Vlaams spreekwoord zegt, de partijen die een volgende Vlaamse regering zouden gaan vormen zijn bekend.
Het zijn de N-VA, de CD&V (zeg gerust de oude CVP) en de Open VLD (zeg gerust maar de oude PVV – Pest Voor Vlaanderen).
Het zijn deze partijen die nu aan het onderhandelen zijn voor de vorming van de volgende Vlaamse regering.
Maar zal U zeggen: Waren dat niet die 3 partijen die door de kiezer bij de laatste verkiezing zijn afgestraft door de kiezer ?
Ja natuurlijk !
Alledrie verloren zij kiezers die hun leugens en gegraai méér dan beu waren maar we krijgen gewoon méér van hetzelfde.
Waarom gaan wij feitelijk nog kiezen ?
Maakt het nog iets uit ? Blijkbaar niet.
Bart De Wever heeft gewoon al die tijd komedie gespeeld en gedacht: die 817.000 kiezers voor het Vlaams Belang zijn toch gewoon nen hoop paljassen alwaar geen rekening moet mee gehouden worden.
En natuurlijk zullen er weer lieden zijn die zeggen dat zowel Open VLD als CD&V duidelijk hadden gezegd niet met VB te willen regeren, dus kon de N-VA niet anders.
De N-VA kon zeker anders dan met deze twee partijen in zee gaan die voor het grootste deel van de Vlamingen onaanvaardbaar zijn.
Wat hebben deze twee partijen zoal verwezenlijkt de voorbije legislaturen ??
CD&V minister voor onderwijs Hilde Crevits is er in geslaagd om ons onderwijs nog verder naar de kloten te helpen met vanalle domme veranderingen die gewoon maar om te veranderen doorgevoerd werden.
Ons onderwijs dat vroeger aan de wereldtop stond is ondertussen door de vele hervormingen verder afgegleden naar dat van een derdewereldland !
Het stond in de sterren geschreven dat “een betere sociale mix” in de klassen alleen maar ging leiden naar het nog lager leggen van de lat qua nodige kennis, en al zeker als er zo veel mogelijk leerlingen over die lat moeten geraken.
Het spreekt voor zich dat leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben in klassen alwaar alsmaar meer leerlingen leerproblemen hebben, alleen maar gaan leiden naar een neergang van de onderwijskwaliteit, hoe nobel het uitgangspunt ook mocht zijn.
Slechts een beperkt aantal leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zouden meekunnen in het gewone onderwijs zijn al te veel extra begeleiding.
Helemaal nefast is de grote instroom van leerlingen die thuis geen Nederlands spreken en die dikwijls sociaaal ongepast gedrag vertonen.
En dan zwijgen we maar gewoon over de vele verdoken en verkapte belastingen die middels de bekende tsjeventruuk aan de bevolking werden opgelegd.
De tijdelijke “bijzondere bijdrage” hebben we te danken aan het Brabants loodgieters-trekpaard.
Tijdelijk ?? We betalen ze nog altijd !!
Het is trouwens diezelfde coalitie die nu in de maak is die besliste om een aparte Walen- en vreemdelingentaks in te voeren die ons verkocht werd als de “zorgverzekering” en die énkel en alleen de Vlamingen betalen.
Waarom dragen wij een niet onaanzienlijk deel van ons loon af aan de sociale zekerheid ??
Deze extra belasting kwam er alleen maar omdat deze drie partijen weigeren iets te doen aan de massale misbruiken in de sociale zekerheid in Wallonië.
Het eerste wat deze drie partijen bij de vorige regeringscoalitie beslisten was het optrekken van de BTW-voet op elektriciteit, gas en water zodat de Vlamingen zowat het meest betalen voor energie en water.
In dit rijtje hoort ook de “Turteltaks” die het grote gat moest vullen, veroorzaakt door de groene certificaten voor groene energie.
Enkel en allen de Vlamingen zouden deze hebben moeten betalen.
De partijen die toen beslisten om deze groene stroom certificaten uit te reiken en te betalen, wisten van in het begin verduiveld goed dat toch iemand deze moest betalen.
Het was van in het begin de bedoeling de belastingbetaler er voor te laten opdraaien, iets wat nu meer verdoken gebeurt.
De Vlaming heeft duidelijk dit beleid afgestraft maar wat krijgen we….méér van hetzelfde !
En al zeker de Open-Grenzen-VLD (zeg gerust maar de oude PVV – Pest Voor Vlaanderen) waarvan de Vlaamse burger al zeker niet moet van weten.
Een partij die alleen maar de belangen verdedigt van het (franstalige) grootkapitaal, de banken en de multinationals.
Al zeker hun verkozenen in het Europees parlement die graaien als nooit tevoren en allemaal beschikken over luxueuze vakantieverblijven in Toscanië mét eigen wijngaard.
Figuren die als zij niet kunnen slapen gewoon in het midden van de nacht effe voor een paar honderdduizenden euro’s aandelen verhandelen…die de dag nadien niets meer waard blijken te zijn.
Of die vanop de trappen van hun weelderige villa’s werklozen staan te schofferen.
Van deze soort verlos ons.
De laatste verkiezingsresultaten bewijzen dat de Vlaming méér dan genoeg heeft van deze partijen met hun tsjevenstreken !
Op naar de volgende verkiezingen om deze partijen de rekening in het kieshokje te presenteren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...